Bądź na bieżąco!Zapisz się do naszego newslettera
i ciesz się najnowszymi informacjami
z Twojego regionu.

Od dziś będziesz wiedział(a) wszystko to, co dzieje się interesującego nie tylko w Twoim sołectwie lecz także w całej Twojej okolicy. Nie zwlekaj, zapisz się już teraz!

zapisz się
Bądź na bieżąco!
zapisz się Zapisz się do naszego newslettera i ciesz się najnowszymi informacjami z Twojego regionu.
DZIŚ:
sobota,24 lutego
Imienieny:
Maciej, Bogusz, Modest
dziś
pogoda_1
°C
jutro
pogoda_2
°C
Wyznacz trasę swojej podróży
1
2
<POWRÓT
REGULAMIN XVII GMINNEGO KONKURSU KRONIKARSKIEGO  „O GĘSIE PIÓRO” IM. LIDII ORZECHOWSKIEJ
obrazek
I. Cel

Celem Konkursu jest:

- popularyzowanie, dokumentowania kronikarskiego działań podejmowanych przez

sołectwa, szkoły, instytucje samorządowe oraz organizacje pozarządowe,

- kształtowanie poczucia przynależności do lokalnej społeczności,

- rozwijanie kreatywności i umiejętności twórczych mieszkańców Gminy Trąbki Wielkie

- wymiana doświadczeń wynikających z prowadzenia kronik,

- wyłonienie najlepiej prowadzonych kronik w Gminie Trąbki Wielkie,

- uczczenie pamięci Lidii Orzechowskiej – byłej dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury,

Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich,

II. Organizatorzy

Organizatorami Konkursu są: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach

Wielkich oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich.

III. Patroni 

Konkurs odbywa się pod patronatem Wójta Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola oraz

Przewodniczącego Rady Gminy Trąbki Wielkie Józefa Sroki.

IV. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. W Konkursie mogą uczestniczyć kroniki dokumentujące działalność lokalnych środowisk

na terenie Gminy Trąbki Wielkie

2. W Konkursie mogą uczestniczyć kroniki dotyczące 2014 roku.

3. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wypełnienie Karty zgłoszenia i dostarczenie

kroniki do sekretariatu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich

w terminie do dnia 20 lutego 2015 roku (piątek).

4. Karta zgłoszenia jest załącznikiem do niniejszego regulaminu.

V. Kryteria oceny kronik

Kroniki będą oceniane pod względem:

- wartości poznawczej i dokumentacyjnej,

- estetyki, dbałości piśmienniczej i graficznej, 

- językowym i atrakcyjności merytorycznej,

- pomysłowości w zapisywaniu faktów historycznych,

- autorskiego wkładu w prowadzeniu kroniki

VI. Nagrody

1. Do wyłonienia laureatów uprawniona jest Komisja Konkursowa powołana przez

Organizatorów.

2. Komisja Konkursowa wyłoni najlepsze Kroniki w następujących kategoriach:

- Kroniki sołeckie,

- Kroniki szkolne i organizacji samorządowych,

- Kroniki organizacji pozarządowych.

3. W każdej kategorii Komisja Konkursowa ustali trzy najlepsze Kroniki, które zajmą I, II,

III miejsce.

4. Autorzy trzech najlepszych Kronik w każdej kategorii otrzymają talony o następującej

wartości: za zajęcie I miejsca – 200 zł, za zajęcie II miejsca – 150 zł, za zajęcie III

miejsca – 100 zł.

5. Autorzy wszystkich Kronik otrzymają dyplomy.

6. Przyznane zostaną także dwie nagrody specjalne dla: 

- kronikarza (-y), który (-rzy) w prowadzonej Kronice zastosuje (-ą) najbardziej oryginalny

element - nagroda rzeczowa Wójta Gminy Trąbki Wielkie,

- kronikarza (-y), którego (-ych) kronika zajmie najwyższe miejsce spośród kronik, które

biorą udział po raz pierwszy w Konkursie - nagroda rzeczowa  Przewodniczącego Rady

Gminy Trąbki Wielkie.

7. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 26 lutego 2015 roku

(czwartek) o godz. 18.00 w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i

Rekreacji w Trąbkach Wielkich.

VII Postanowienia końcowe 

1. Wyniki Konkursu zamieszczone będą na stronie internetowej GOKSiR (www.goksir-

trabkiwielkie.pl).

2. W okresie dwóch tygodni po ogłoszeniu wyników najlepsze Kroniki w każdej kategorii

będą prezentowane na wystawie zorganizowanej w Bibliotece głównej Gminnej Biblioteki

Publicznej w Trąbkach Wielkich. Po tym terminie Kroniki zostaną zwrócone właścicielom.

3. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac zwycięskich w celach

promocyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. „ O prawie autorskim i prawach

pokrewnych” (Dz.U. z 2000 r. Nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami).

4. Szczegółowych informacji o Konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 58 682

83 60 oraz pod adresem e-mail: goksir@goksir-trabkiwielkie.pl.

5. Prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie

Organizatorom.

Trąbki Wielkie, dnia 30.06.2014 r.
Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy
Dodaj komentarz

UWAGA! Dodawanie komentarzy tylko dla zarejestrowanych użytkowników. ZALOGUJ SIĘ | ZAREJESTRUJ SIĘ